Vrata, portuni i kapije

Klizna vrata

Klizna vrata dijelimo na klizna vrata sa donjom vodilicom na kotačiće i konzolna ili samonoseća klizna vrata.

Folding vrata načinjena su od više segmenata koji prate jedan drugi, a koriste se gdje nema pravocrtnog prostora za otvaranje klasičnog krila.

Teleskopska vrata načinjena su iz više segmenata koji izlaze jedan za drugim.

Klizna jednokrilna vrata sa vodilicom

Klizna dvokrilna vrata sa vodilicom

FOLDING - klizna vrata sa vodilicom

Teleskopska vrata sa vodilicom

Jednokrilna konzolna (samonoseća) vrata

Dvokrilna konzolna (samonoseća) vrata

Teleskopska konzolna (samonoseća) vrata

Galerija

Video

Zakretna vrata

Zakretna vrata su konstrukcijsko riješenje gdje nema mogućnosti ili pak su zahtjevi za izradom takvi da klizna vrata nisu pogodna (npr. ulazi bočno kraj objekata, parking mjesta koja se nalaze blizu ili kraj drugog parking mjesta ili konstrukcije, objekta i sl…)

Jednokrilna zakretna vrata sastoje se od jednog zakretnog krila ukupne širine svjetlog otvora – prolaza koji želimo zatvoriti. Komplet vrata sačinjavaju još jedan nosivi stup, panti, šarke ili sistem za zaključavanje i prihvatni stup (motor i dodatna automatika su dodatna mogućnost…)

Dvokrilna zakretna vrata sastoje se od dva zakretna krila , ukupne širtine svjetlog otvora, najčešće podijeljeno na dva jednaka dijela – krila. Komplet Vrata sačinjavaju još dva nosiva stupa, panti, šarke ili sistem za zaključavanje i prihvatni stup (motor i dodatna automatika su dodatna mogućnost…)

BI-folding jednokrilno ili dvokrilno zakretna vrata je vrlo interesantan mehanizam vratiju koje riješava problem otvaranja zakretnih vratiju gdje nema mjesta za otvaranje tako da se radius potreban za otvaranje smanji za pola!!!

Pješačka vrata

Jednokrilna zakretna vrata

Dvokrilna zakretna vrata

Bi-folding jednokrilna vrata

Bi-folding dvokrilna vrata

Galerija

Video