Pjeskarenje

Čišćenje metalnih pozicija komprimiranom metalnom piljevinom

Sačmarenje se koristi kao samostalna operacija ili kao faza predobrade metalnih pozicija. Koristimo tehnologiju sačmarenja metalnom piljevinom što se izdvaja kvalitetom obrade, ekološkom prihvatljivošču i boljim radnim uvjetima u usporedbi sa pjeskarenjem. Prednosti nad pjeskarenjem su brojne i rezultiraju u kvaliteti završnog prizvoda i cijeni obrade.

1. jednolikost obrađene površine
2. piljevina ne ovisi o klimatskim uvjetima
3. piljevina se ne gruda i ne zaostaje u porama i kutevima pozicije
4. lakše rukovanje pri obradi
5. ekonomičniji rad